Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Rodematerialer
Tilgodeser grisenes naturlige behov for beskæftigelse

Grise undersøger deres omgivelser ved at udføre rode-, snuse-, bide- og tyggebevægelser. Mangel på beskæftigelses- og rodematerialer kan påvirke grisenes adfærd negativt. Nogle små- og slagtegrise udvikler halebidningsadfærd, som er relateret til deres aktuelle motivationelle tilstand.

Derfor fremgår det af den nuværende lovgivning om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af grise (Grisedirektivet), at: “Grise skal have permanent adgang til en tilstrækkelig mængde materiale, som de på rette vis kan undersøge og rode i”.

Vi tilbyder flere typer beskæftigelse, som overholder lovgivningen, og som er tilpasset forskellige typer grise og stier.

HALMHÆK i fibermateriale
Til brug i farestier

Halmhæk til farestald, fiber
Varenr. 2100641

HALMHÆK i galvaniseret stål

HALMHÆK TIL SMÅ- OG SLAGTEGRISE
588 X 514 X 205 mm
Varenr. 4920526

HALMHÆK TIL SØER
1188 X 714 X 469 mm
Varenr. 1920526

HOLDER til rodematerialer

Ø125 mm, PVC
Varenr. 4960518