Rodematerialer
Tilgodeser svinenes naturlige behov for beskæftigelse

Svin undersøger deres omgivelser ved at udføre rode-, snuse-, bide- og tyggebevægelser. Mangel på beskæftigelses- og rodematerialer kan påvirke svinenes adfærd negativt. Nogle smågrise og slagtesvin udvikler halebidningsadfærd, som er relateret til deres aktuelle motivationelle tilstand.

Derfor fremgår det af den nuværende lovgivning om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin (Svinedirektivet), at: “Svin skal have permanent adgang til en tilstrækkelig mængde materiale, som de på rette vis kan undersøge og rode i”.

Vi tilbyder flere typer beskæftigelse, som overholder lovgivningen, og som er tilpasset forskellige typer svin og stier.

HALMHÆK i fibermateriale
Til brug i farestier

Halmhæk til farestald, fiber
Varenr. 2100641

HALMHÆK i rustfrit eller galvaniseret stål
Til alle slags svin og alle stityper

HALMHÆK GALVANIZERET. TIL SLAGTESVIN OG SMÅGRISE,
588 X 514 X 205 mm
Varenr. 4920526

HALMHÆK RUSTFRI, TIL SLAGTESVIN OG SMÅGRISE,
480 X 603 X 295 mm
Varenrr. 4950541

HALMHÆK GALVANIZERET, TIL SØER,
1188 X 714 X 469 mm
Varenr. 1920526

HOLDER til rodematerialer

Ø125 mm, PVC
Varenr. 4960518

TOP