Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

FIRST CARE® Gummivarmemåtte
Til brug under faring - den bedste start til nyfødte grise

FIRST CARE er en varmemåtte, som placeres umiddelbart bag soen under faring, så pattegrisene fødes ud på en måtte der er ca. 39°C varm. Med en faremåtte understøttes en mere optimal start på livet for de nyfødte grise, da risikoen for underafkøling mindskes.

Varenr. 560599

Det er forventeligt at overlevesesraten for de nyfødte grise stiger med 0,2 grise pr. kuld (baseret på de første statistiske erfaringer). Efter faring fjernes FIRST CARE måtten igen.

STØRRE OVERLEVELSESCHANCER
Uden First-Care måtten, er de nyfødte grises allerførste underlag helt ned til ca. 11°C.
Med First-Care måttens ca. 36-38°C, får grisene en mere skånsom start på livet, og har dermed større overlevelseschancer.

Download