Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

MASTER VALVE SOW
Perfekt til fasefodring af søer

  • Kan bruges til fasefodring af søer
  • Forskellige foderblandinger
  • Besparelse af foderomkostninger
  • Optimal udnyttelse af fodringsanlæg
  • Brugervenlig styreenhed
  • Enkel og pålidelig
  • Lås til frigivelse, hvis soen ikke har ædt op
  • 6 l foderautomat
  • Let at justere fodermængden
  • Kan justeres med foder i foderautomaten

Med Master Valve Sow kan du selv styre hvilke type fodermix der skal sendes videre til søerne. Systemet muliggør at fodre med det korrekte foder på det rigtige tidspunkt.

Afløb Ø75 mm: kan bruges til en speciel Y-forgrening, som gør det muligt at bruge den til flere tørfoder- enheder på samme tid.

AIRTOP for VD6 - integreret foderventil
Varenr. 0222-650

Foderkasse med integreret foderventil, komplet
Varenr. 0222-655

EFFEKT AF TO BLANDINGER I DIEGIVNINGSPERIODE
GruppeKontrolForsøgP-Vørdi*
Hold, stk.3232-
Antal søer i alt, stk.298322-
Totalfødte grise pr. kuld, stk.18,418,10,377
Dødfødte grise i procent af totalfødte grise, %8,76,6<0,0001
Pattegrisedødelighed i diegivningsperioden, %14,613,70,213
Totaldødelighed blandt pattegrise, %22,319,90,004


Kontrol - resultater ved anvendelse af en foderblanding gennem hele diegivningsperiode.
Forsøg - resultater ved anvendelse af fiberrig blanding i de første 7 dage af diegivningsperiode, og derefter en almindelig diegivningsblanding.


* De angivne P-værdier angiver, om forskellene var statistisk sikre. Kun ved P<0,05 blev effekten betragtet som statistisk sikker.